La Semana Santa en Calanda

Festa declarada d'interès turístic Internacional.