Classe personal de Pilates a una embarassada

Reportatge fotogràfic d'una noia embarassada practicant Pilates.