Reportatge Casa Lloguer

Reportatge fotogràfic d'una casa per llogar a la Cala de la Mora